Tabela Tetenal

Tetenal Ultrafin Liquid
Film EI Rozcień
czenie
Mieszanie Temp [°C] Czas [min:sek] Źródło
Ilford Pan 100 100 1+10 ręczne, 4/10/1 20C 7 Ilford
Ilford Pan 100 100 1+20 ręczne, 4/10/1 20C 11 Ilford
Ilford Pan 400 400 1+10 ręczne, 4/10/1 20C 7 Ilford
Ilford Pan 400 400 1+20 ręczne, 4/10/1 20C 16 Ilford
Ilford Pan 400 400 1+20 ciągłe (procesor JOBO CPA2) 20C 13 własne
Ilford Pan F Plus 50 1+10 ręczne, 1m 20C 3 (B=0,55)
4:30 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+20 ręczne, 3s 20C 3:30 (B=0,70) Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+20 ręczne, 1m 20C 5:30 (B=0,55)
9 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+30 ręczne, 3s 20C 3:30 (B=0,55)
5 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+30 ręczne, 1m 20C 9 (B=0,55)
15 (B=0,70)
Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+10 ręczne, 3s 20C 5 (B=0,55)
16 (B=0,70)
Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+10 ręczne, 1m 20C 8 (B=0,55)
19 (B=0,70)
Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+20 ręczne, 3s 20C 8 (B=0,55)
18 (B=0,70)
Tetenal
Ilford HP5 Plus 400 1+10 ręczne, 3s 20C 4:30 (B=0,55)
12 (B=0,70)
Tetenal
Ilford HP5 Plus 400 1+20 ręczne, 3s 20C 8 (B=0,55) Tetenal
Ilford HP5 Plus 320 1+20 2-20-2 20C 8 (miękko) własne
Ilford Delta 100 100 1+10 ręczne, 4/10/1 20C 6 Ilford
Ilford Delta 100 100 1+20 ręczne, 4/10/1 20C 9:30 Ilford
Ilford Delta 100 100 1+20 ręczne, 3s 20C 4:30 (B=0,55)
9 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Delta 100 100 1+20 ręczne, 1m 20C 10 (B=0,55) Tetenal
Ilford Delta 400 400 1+10 ręczne, 3s 20C 6 (B=0,55)
10 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Delta 400 400 1+10 ręczne, 1m 20C 11 (B=0,55) Tetenal
Ilford Delta 400 400 1+20 ręczne, 3s 20C 11 (B=0,55) Tetenal
Ilford Delta 400 320 1+20 2-20-2 20C 11 (miękko) własne
Ilford Delta 3200 3200 1+10 ręczne, 3s 20C 9 (B=0,55)
16 (B=0,70)
Tetenal
Ilford SFX 200 200 1+20 ręczne, 3s 20C 11 (B=0,55) Tetenal
Ilford SFX 200 200 1+20 ręczne, 1m 20C 15 (B=0,55) Tetenal
Fuji Neopan Acros 50 1+30 ciągłe (procesor JOBO CPA2) 20C 8 (dla N-3) własne

 

Tetenal Ultrafin Plus
Film EI Rozcień
czenie
Mieszanie Temp [°C] Czas [min:sek] Źródło
Ilford Pan 100 100 1+4 ręczne, 4/10/1 20C 6 Ilford
Ilford Pan 400 np
Ilford Pan F Plus 50 1+4 ręczne, 3s 20C 3 (B=0,55)
5 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+4 ręczne, 1m 20C 5 (B=0,55)
9 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+6 ręczne, 3s 20C 4 (B=0,55)
6 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+6 ręczne, 1m 20C 6 (B=0,55)
11 (B=0,70)
Tetenal
Ilford Pan F Plus 50 1+6 ciągłe (procesor JOBO CPA2) 20C 5 własne
Ilford FP4 Plus 125 1+4 ręczne, 3s 20C 4:30 (B=0,55)
9 (B=0,70)
Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+4 ręczne, 1m 20C 7 (B=0,55)
12 (B=0,70)
Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+6 ręczne, 3s 20C 6 (B=0,55)
11 (B=0,70)
Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+6 ręczne, 1m 20C 9 (B=0,55) Tetenal
Ilford FP4 Plus 125 1+6 ciągłe (procesor JOBO CPA2) 20C 9 własne
Ilford Delta 100 100 1+4 ręczne, 4/10/1 20C 5 Ilford
Ilford Delta 400 320 1+4 ręczne, 1-15-1 20C 6:30 własne
Kodak Academy 200 1+4 ciągłe (procesor JOBO CPA2) 20C 6 własne
Fuji Neopan Acros 50 1+4 1-15-1 20C 5:30 własne

 

Mieszanie: Opis
4/10/1 4 obroty koreksu w ciągu pierwszych 10s każdej minuty
3s sposób podawany przez Tetenal: odwrócić koreks do góry dnem i z powrotem, odczekać 3s, znów odwrócić koreks do góry dnem i z powrotem, odczekać 3s i tak dalej a do końca czasu wywoływania.
1m sposób podawany przez Tetenal: przez pierwsze 10s wywoływania odwracać koreks do góry dnem i z powrotem. Następnie odwracać koreks do góry dnem i z powrotem 1 raz na początku każdej kolejnej minuty.
2-20-2 mieszanie ciągłe przez pierwsze 2 minuty, następnie mieszanie ciągłe przez 20s co dwie minuty.
1-10-1 mieszanie ciągłe przez pierwszą 1 minutę, następnie mieszanie ciągłe przez 10s na początku każdej minuty.
1-15-1 mieszanie ciągłe przez pierwszą 1 minutę, następnie mieszanie ciągłe przez 15s na początku każdej minuty.

 

EI: oznacza czułość dla której jest prowadzony proces wywołania
np: dana kombinacja film/wywoywacz nie jest polecana
Źródło: większość danych pochodzi z materiałów producenta filmu lub wywoływacza. Niektóre dane to wynik własnych prób (oznaczone jako „własne”).

Co to jest tajemnicze B?

W zależności od tego, kto i kiedy mierzył i publikował, może to być gamma, czyli nachylenie odcinka prostoliniowego krzywej charakterystycznej filmu, może to być średni gradient (Ilford) lub Contrast Index (Kodak). Gamma jest mało użytecznym wyznacznikiem i obecnie się go nie stosuje, ponieważ w przypadku wielu filmów prostoliniowy odcinek charakterystyki jest albo bardzo krótki, albo wręcz trudno powiedzieć, gdzie on jest. Ponadto chyba w żadnym filmie odcinek prostoliniowy nie sięga cieni w zakresie stref 1 – 2, w niektórych nawet 3, a przecież są to ważne strefy i nie można ich pomijać. Dlatego obecnie stosuje się albo średni gradient albo CI.

Średni gradient Ilford wyznacza w ten sposób, że najpierw określa na charakterystyce punkt, dla którego gęstość negatywu jest o 0,1 większa od gęstości podłoże + zadymienie (nie B+F razy 1.1, tylko B+F+0,1 w jednostkach względnych). Ten punkt służy następnie jako środek okręgu o promieniu równym 1.5 na skali gęstości. Przecięcie tego okręgu z charakterystyką daje drugi punkt. Linia prosta przechodząca przez oba punkty (a w zasadzie jej nachylenie) określa średni gradient.

W przypadku CI procedura jest inna i opiera się na wykorzystaniu narzędzia do analizy charakterystyki, ale można z dosyć dobrym przybliżeniem wyznaczyć CI stosując procedurę Ilforda, tylko rysując okrąg nie o promieniu 1,5 tylko 2,0.

Ale żadna z powyższych procedur i tak nie ma znaczenia, ponieważ dane producenta zakładają pewne konkretne warunki, chemię, proces obróbki i dziesiątki innych czynników, które w przypadku ciemni fotoamatora wyglądają inaczej. Dlatego właśnie najczęściej czas wywoływania wzięty z tabelki producenta czy to filmu, czy wywoływacza, daje złe efekty i powinien być traktowany tylko i wyłącznie jako punkt wyjścia do własnych testów oraz procesu kalibracji. A w kalibracji tak czy siak strefa 0 ma być całkowicie czarna na papierze, strefa I ma być pierwszą strefą nieco jaśniejszą od pełnej czerni, strefa II ma zacząć pokazywać fakturę, strefa VIII ma jeszcze pokazywać resztki faktury, strefa IX ma być tylko trochę ciemniejsza od pełnej bieli, a X ma być tak biała, jak tylko papier pozwoli. I wtedy wszystko jest proste i oczywiste.

Dodaj komentarz