Podczerwień – Infrared

Fotografia w podczerwieni daje unikalne możliwości interpretacji otaczającego świata. Z jednej strony mamy fotografię czarno- białą, gdzie następuje z odwrócenie normalnego układu co jest jasne, a co jest ciemne, a z drugiej strony mamy fotografię barwną, która wymaga pewnej obróbki, ale pozwala ukazać świat w zupełnie innych barwach niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Infrared photography gives unique possibilities of interpretation of the surrounding world. On one hand, we have a black and white photography, where the normal system is reversed, what is light and what is dark, on the other hand we have a color photography that requires some processing, but allows to show the world in completely different colors than those to which we are accustomed to.

Wszystkie poniższe obrazy są chronione prawami autorskimi i ich komercyjne użycie wymaga pisemnej zgody ich autora. Niekomercyjne użycie poniższych obrazów jest dozwolone pod warunkiem widocznego i jednoznacznego podania autorstwa.

All the following pictures are protected by copyright and their commercial use requires the written permission of their author. Non-commercial use of the belowa pictures is permitted under the condition of explicit and unambiguous authorship.

IR #53
IR #52
IR #51
IR #50
IR #49
IR #48
IR #47
IR #46
IR #45
IR #44
IR #43
IR #42
IR #41
IR #40
IR #39
IR #38
IR #37
IR #36
IR #35
IR #34
IR #33
IR #32
IR #31
IR #30
IR #29
IR #28
IR #27
IR #26
IR #25
IR #24
IR #23
IR #22
IR #21
IR #20
IR #19
IR #18
IR #17
IR #16
IR #15
IR #14
IR #13
IR #12
IR #11
IR #10
IR #9
IR #8
IR #7
IR #6
IR #5
IR #4
IR #3
IR #2
IR #1