Kryształy 3 – Crystals 3

Sesje od #38 do #44

Sessions #38 through #44

Wszystkie poniższe obrazy są chronione prawami autorskimi i ich komercyjne użycie wymaga pisemnej zgody ich autora.
Niekomercyjne użycie poniższych obrazów jest dozwolone pod warunkiem widocznego i jednoznacznego podania autorstwa. Akapit

All the following pictures are protected by copyright and their commercial use requires the written permission of their author.
Non-commercial use of the belowa pictures is permitted under the condition of explicit and unambiguous authorship.

#44-1
#44-2
#44-3
#44-4
#43-1
#43-2
#43-3
#43-4
#43-5
#43-6
#43-7
#43-8
#43-9
#43-10
#43-11
#42-1
#42-2
#42-3
#42-4
#42-5
#42-6
#41-1
#41-2
#41-3
#41-4
#41-5
#40-1
#40-2
#40-3
#40-4
#40-5
#40-6
#40-7
#40-8
#40-9
#40-10
#40-11
#39-1
#39-2
#39-3
#39-4
#39-5
#39-6
#38-1
#38-2
#38-3
#38-4
#38-5
#38-6
#38-7
#38-8
#38-9
#38-10