Transmisja zdjęć z X-Pro2 do PC przez wi-fi

Fujifilm X-Pro2 daje nam możliwość użycia Wi-Fi do komunikacji. Są dostępne dwie opcje:

  1. X-Pro2 udostępnia sieć Wi-Fi i działa jako punkt dostępowy. Ta opcja ma zastosowanie, gdy chcemy podłączyć się do aparatu przy pomocy smartfona lub tabletu w celu zdalnego sterowania aparatem lub transmisji zdjęć / filmów na smartfon / tablet. Ta opcja działa całkiem nieźle, ale trzeba pamiętać o jednym: sieć wi-fi udostępniana przez aparat nie ma żadnych zabezpieczeń – każdy z urządzeniem wi-fi może podsłuchać transmisję.
  2. X-Pro2 łączy się z zewnętrzną siecią wi-fi jako klient w celu transmisji zdjęć i filmów do komputera. Tę opcję używam cały czas, ponieważ nie lubię wyjmować kart, przekładać ich w czytniku i domyślać się, co mam zapisane na której karcie. Zdecydowanie preferuję wi-fi do tego zadania.

Wiem, że niektórzy mają problem z uruchomieniem tej komunikacji, więc tutaj można znaleźć nieco instrukcji, odkryć i przemyśleń.

Pierwsza rzecz: do jakiej sieci chcemy się łączyć? Treść tego artykułu ogranicza się do jednej opcji: transmisji danych z aparatu do komputera.Do tego celu możemy użyć albo domowej sieci wi-fi, albo też utworzyć osobną sieć, udostępnianą przez komputer, a nie przez domowy punkt dostępowy, dedykowaną wyłącznie do transmisji danych przez Fuji. Kiedy używamy domowej sieci wi-fi, jedna rzecz jest bardzo ważna: ze względu na bardzo ubogą implementację wi-fi w X-Pro2, X-Pro2 i PC muszą być podłączone bezpośrednio do tego samego punktu dostępowego. Sprawdziłem to osobiście – jeżeli X-Pro2 jest podłączony do punktu dostępowego, a PC do przełącznika Ethernet i za jego pośrednictwem do punktu dostępowego, komunikacja nie będzie działać. Ten problem wydaje się być bardzo podobny do problemu z Nikon UT-1 z WT-5 – w obu przypadkach zaobserwowałem te same problemy. I to zarówno wtedy, gdy komputer był podłączony do zewnętrznego przełącznika jak i wtedy, gdy był podłączony do przełącznika wbudowanego w punkt dostępowy. Jeżeli komputer jest podłączony przez wi-fi do punktu dostępowego, wszystko powinno działać poprawnie. Ale mój PC jest podłączony kablem do przełącznika, a ponadto wolałbym włączać i wyłączać dedykowaną sieć wtedy gdy potrzeba. Dlatego włączyłem w moim PC moduł WLAN, wbudowany w płytę główną. Tu uwaga: jeżeli ktoś ma notebook, to najprawdopodobniej ma cały sprzęt, jaki jest potrzebny. Ale w PCV zazwyczaj nie ma modułu WLAN, więc trzeba takowy dokupić, zainstalować i uruchomić. No chyba że komputer bazuje na płycie głównej, która ma taki moduł wbudowany, jak na przykład ASUS X99 DELUXE, jaką ja używam.

Konfiguracja sieci.

No dobrze, to jak skonfigurować komunikację? Ja używam Windows 10, Przede więc ten artykuł dotyczy konfiguracji w Windows 10.

Przede wszystkim musimy włączyć hot-spot w naszym komputerze i umożliwić komunikację pomiędzy komputerem i X-Pro2. Poniższe kroki trzeba wykonać tylko raz.

Krok 1: Zdefiniowane sieci wi-fi w Windows. Uwaga: ten krok pomijamy, jeżeli nie będziemy wykorzystywać hot-spotu w PC, tylko domową sieć wi-fi. Natomiast musimy wykonać ten krok, jeżeli chcemy udostępnić hot-spot w komputerze, z pominięciem sieci domowej. W tym kroku musimy zdefiniować dwie rzeczy: pierwsza z nich to nazwa sieci – musi być rozpoznawalna, ponieważ za chwilę będziemy musieli odszukać ją w tłoku innych sieci, dostępnych w sąsiedztwie. Na potrzeby tego artykułu wymyśliłem sobie taką nazwę:

WIFI_FOR_FUJI

Druga rzecz, wymagająca wymyślenia, to hasło dostępu do sieci. Chcemy, aby nasza sieć była bezpieczna, ponieważ prowadzi ona wprost do naszego PC. Sieć z tego artykułu jest tylko do celów demonstracyjnych i nigdy nie będzie ponownie użyta, więc mogę podac tu hasło, jakie sobie wymyśliłem:

qwert12345ytrewq

Teraz mając już gotowe nazwę sieci oraz hasło dostępu, musimy utworzyć w Windows taką właśnie sieć. W tym celu PRAWYM KLAWISZEM klikamy na ikonę Windows na pasku zadań – zobaczymy poniższe menu:

20160731_081429Wybieramy Command Prompt (Admin) – w wersji polskiej będzie to „Wiersz poleceń (administrator). Otworzy się okno, w którym wpisujemy:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=WIFI_FOR_FUJI key=qwert12345ytrewq

20160731_081651

I naciskamy Enter. Jeżeli wszystko dobrze wpisaliśmy, bez żadnej pomyłki, a system wi-fi w Windows pracuje poprawnie, to zobaczymy poniższe komunikaty (przynajmniej w angielskiej wersji interfejsu Windows):
20160731_081746

I to jest koniec kroku 1. Powyższe rzeczy robimy tylko raz – definicja sieci pozostanie w Windows do chwili aż ją usuniemy, przeinstalujemy Windows lub przywrócimy Windows to punktu przywracania sprzed powyższej akcji.

Teraz, gdy krok pierwszy zakończył się sukcesem, mamy podstawy sądzić, że reszta też pójdzie dobrze, więc teraz możemy zadbać o niezbędne oprogramowanie: Fuji PC AutoSave.

Krok 2: Trzeba pobrać oprogramowanie PC AutoSave ze strony Fujifilm:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/pc_autosave/win/

Oraz je zainstalować na komputerze. Uwaga – bez tego oprogramowania X-Pro2 nie będzie w stanie komunikować się z PC w celu transmisji zdjęć i filmów.

Krok 3: włączamy sieć. Ten krok musi być wykonany tylko wtedy, gdy wykorzystujemy sieć zdefiniowaną w pierwszym kroku na PC. Natomiast nie wykonujemy tego kroku, gdy korzystamy z sieci domowej, udostępnianej prze domowy punkt dostępowy. Ten krok może być wykonany tylko raz, albo też może być wykonywany za każdym razem, gdy chcemy przesyłać zdjęcia czy filmy. Ja zdecydowanie zalecam, aby wykonywać ten krok za każdym razem, ponieważ pozwala to na zdecydowane podniesienie poziomu bezpieczeństwa PC. A to dlatego, że udostępniana przez PCV sieć jest widoczna dla innych osób z urządzeniami wi-fi – prędzej czy później ktoś będzie próbował się do niej włamać. A nie da się włamać do sieci, która jest wyłączona.

W celu włączenia sieci znów korzystamy z Command Prompt (Admin) lub w polskiej wersji Wiersz poleceń (administrator) i wpisujemy coś takiego:

netsh wlan start hostednetwork
20160731_082228naciskamy Enter. I widzimy odpowiedź:
20160731_082302

Teraz sieć wi-fi jest dostępna dla X-Pro2. Tu uwaga: sieć, którą właśnie utworzyliśmy, może być wykorzystana do dowolnego celu – nie tylko do transmisji danych z aparatu.

Teraz musimy powiedzieć X-Pro2 jak ma się łączyć z naszą siecią.

Krok 4: uruchamiamy program PC AutoSave. Ten krok jest wymagany w każdym przypadku, niezależnie od metody połączenia X-Pro2 z PC.
Na pasku zadań (po zainstalowaniu PC AutoSave) powinna być widoczna ikonka – to ta w prawym, górnym rogu, lekko zielonkawa. Przy najechaniu na nią myszą, pojawia się etykietka „PC AutoSave”:
20160731_083706

Klikamy na ikonkę prawym klawiszem – pokaże się menu:
20160731_083743Wybieramy PC AUTO SAVE SETTINGS(B) – pojawi się okno:
20160731_083836

Wybieramy przycisk MANUAL SETTING – zobaczymy okno z nawą profilu celu, do którego będziemy się łączyć i wysyłać zdjęcia i filmy – w tym przypadku „M6400-Jakub”. Tę nazwę należy zapamiętać – będziemy jej później używać, konfigurując X-Pro2.
20160731_084243Teraz zostawimy PC na chwilę w takim właśnie stanie i przejdziemy do X-Pro2.

Krok 5: konfiguracja połączenia w X-Pro2.
Teraz, gdy mamy działający hot-spot na PC, działający program PC AutoSave i z dostępną siecią WIFI_FOR_FUJI przechodzimy do X-Pro2 i wchodzimy w menu:

Menu -> Set Up -> Connection Setting -> PC Autosave Setting -> Manual Setup

Dlaczego „manual”? Bo windows nie ma guzika WPS 🙂 W menu Manual Setup, wybieramy opcję Select From Network List. I widzimy listę dostępnych sieci:
20160731_102549-DxO

Podświetlamy właściwą sieć (w moim przypadku WIFI_FOR_FUJI) i naciskamy przycisk OK. Pojawi się coś takiego:
20160731_103518

Ten komunikat mówi o tym, że teraz X-Pro2 próbuje się połączyć z wybraną siecią wi-fi. Proces nawiązywania komunikacji w X-Pro2 jest podzielony na dwa widoczne etapy: nawiązywanie połączenia z siecią wi-fi oraz nawiązywanie połączenia z programem PC AutoSave, pracującym na komputerze. Dlatego po pomyślnym zakończeniu nawiązywania połączenia z siecią wi-fi, co w przypadku dobrego sygnału i braku innych użytkowników sieci trwa od ułamka sekundy do kilkunastu sekund, zobaczymy kolejny komunikat:
20160731_103537

Ten krok zajmuje więcej czasu – kilka sekund to minimum.

Teraz rzućmy okiem na ekran PC – mamy tu nowe okno:
20160731_084353

To okno jest dla nas potwierdzeniem, że komunikacja pomiędzy X-Pro2 a programem PC AutoSave została pomyślnie nawiązana – możemy tu zobaczyć nazwę aparatu i poniżej możemy zmienić lokalizację, w której będą zapisywane transmitowane pliki. Jeżeli domyślna lokalizacja jest dobra, to naciskamy przycisk OK. W przeciwnym przypadku naciskamy „Change the destination folder” i wskazujemy właściwy folder. A następnie naciskamy „OK”.

I wracamy do X-Pro2, gdzie mamy nowy komunikat:20160731_104023

Naciskamy OK na korpusie, co powoduje zapisanie całej konfiguracji po stronie aparatu i po stronie PC.20160731_104030

Ostatecznie mamy potwierdzenie zapisania konfiguracji:20160731_104111

To kończy proces konfigurowania połączenia. Jeżeli mamy pliki do przetransmitowania, możemy teraz to zrobić, a jak nie, to wyłączamy X-Pro2 i zamykamy okno PC AutoSave oraz – co gorąco polecam, choć jest to krok opcjonalny – wyłączamy właśnie utworzoną sieć wi-fi. Aby ją wyłączyć, znów idziemy do Command Prompt (Admin), czy w polskiej wersji Wiersz poleceń (administrator) i piszemy: netsh wlan stop hostednetwork – to pozwoli na zachowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa PC niż gdyby ta sieć cały czas działała.

Transmisja zdjęć / filmów z X-Pro2 do PC.

Teraz, gdy wszystko powyższe poszło jak z płatka, jest to prosta sprawa. PC AutoSave pracuje na PC – jest widoczna ikonka na pasku zadań. Więc trzeba zrobić tylko dwie rzeczy: włączyć sieć (pamiętamy – wyłączyliśmy ją w ostatnim kroku przygotowań ze względów bezpieczeństwa) jeżeli korzystamy z sieci udostępnianej przez PC oraz powiedzieć X-Pro2, że ma przesłać zdjęcia i filmy do PC.

Najpierw włączymy sieć udostępnianą przez PC:

Klikamy prawym klawiszem na ikonce Windows na pasku zadań i wybieramy Command Prompt (Admin) lub Wiersz poleceń (administrator). W okienku piszemy:

netsh wlan start hostednetwork

Teraz przechodzimy do X-Pro2: wchodzimy w tryb odtwarzania, naciskając przycisk z trójkącikiem:
20160731_102513-DxONaciskamy przycisk Menu – wchodzimy do Play Back Menu:
20160731_141024

Idziemy w dół, aż znajdziemy opcję PC Auto Save:
20160731_141032

Wybieramy opcję PC Auto Save i teraz musimy wybrać nazwę profilu komunikacyjnego. Ja mam dwa: roboczy oraz drugi, stworzony wyłącznie na potrzeby niniejszego artykułu – „M6400-Jakub”:20160731_141143

Teraz X-Pro2 przeprowadza dwuetapowy proces łączenia się z oprogramowaniem PC AutoSave na komputerze – najpierw łączy się z siecią wi-fi:20160731_141656

a następnie szuka komputera PC z pracującym programem PC AutoSave:20160731_141700

Gdy znajdzie komputer, pojawia się pytanie, czy chcemy uruchomić oprogramowanie na PC – jeśli odpowiemy twierdząco, to zostanie to zrobione autoamtycznie:20160731_141710

Teraz X-Pro2 sprawdzi, czy jest coś do wysłania:20160731_141714

Znalazł 64 pliki i zaczyna proces transmisji.20160731_141725

Podczas transmisji na ekranie PC będzie się pojawiało wiele powiadomień, jest to denerwujące, ale normalne. Gdy wszystkie pliki zostaną przesłane,  X-Pro2 wyłączy się. Pozostaje tylko przełączyć wyłącznik zasilania w pozycję „Off” oraz (jeżeli używamy sieci wi-fi udostępnianej przez PC) wyłączyć sieć wi-fi, udostępnianą przez komputer, więc znów Command Prompt (Admin) lub Wiersz poleceń (administrator) i piszemy: netsh wlan stop hostednetwork. I to wszystko.

Hmm… Nie wszystko. Jest kilka uwag.

Moduł wi-fi użyty w X-Pro2 jest słaby – prędkość transmisji zależy bardzo mocno od odległości pomiędzy aparatem a komputerem, udostępniającym sieć wi-fi. Także każdy metalowy element, dodany do X-Pro2, ma negatywny wpływ na zdolność aparatu do uzyskania połączenia oraz na szybkość transmisji. Ja używam płytki statywowej typu L i zauważyłem wyraźne pogorszenie warunków komunikacji po jej zamontowaniu. Nawet bez jakichkolwiek przeszkód, w idealnych warunkach, transmisja po wi-fi nie stanowi żadnej konkurencji dla czytnika kart podłączonego po USB – ja używam wi-fi, bo jest to dla mnie wygodniejsze niż wyjmowanie kart z korpusu, przekładanie ich w czytniku i zgadywanie co jest zapisane na której z nich. A że preferuję tzw. slow photography, robię niewiele zdjęć na raz i nie śpieszę się, gdy przenoszę zdjęcia z aparatu na komputer, to takie rozwiązanie mi bardzo pasuje. Ale dla kogoś, kto chce w krótkim czasie zgrać dużo zdjęć, to rozwiązanie zdecydowanie nie zadziała.