Posted in Foto ogólnie

Czy zdjęcie zawsze musi być wyraźne?

Kiedy oglądam zdjęcia wykonane przez Ansela Adamsa, uderza mnie ich…