Galerie – Galleries

Poniżej znajdują się odnośniki do moich galerii tematycznych. Aby wejść do konkretnej galerii tematycznej, wystarczy kliknąć na obrazek.

Below are links to my thematic galleries. To enter a specific thematic gallery, just click on the picture.


Fotografia w podczerwieni

Infrared photography


Mikrofotografia kryształów

Microphotography of crystals

Kryształy, ale w mikroskali. Kryształy, których normalnie nie widać. Kryształy, których piękno wydobywa dopiero mikroskopia w świetle spolaryzowanym.

Crystals, but in a microscale. Crystals that are not normally visible. Crystals, the beauty of which brings out microscopy in polarized light.

Sesje #63 do …

Sessions #63 through …

Sesje #54 do #62

Sessions #54 through #62

Sesje #45 do #50

Sessions #45 through #50

Sesje #38 do #44

Sessions #38 through #44

Sesje #30 do #37

Sessions #30 through #37

Sesje #1 do #29

Sessions #1 through #29

Filmy o kryształach

Videos about crystals

Filmy pokazujące proces wzrostu kryształów. Niektóre ujęcia zostały wykonane w czasie rzeczywistym, inne wymagały mniejszego lub większego przyspieszenia, aby można było obejrzeć proces wzrostu w rozsądnym czasie.

Movies showing the crystal growth process. Some clips were taken in real time, others required more or less time acceleration so that you could watch the growth process in a reasonable amount of time.