Mikro #45

Mikro #45-1 „Wierzba” (rezorcyna i hydrochinon).
Mikro #45-2 (rezorcyna i hydrochinon).
Mikro #45-3 (rezorcyna i hydrochinon).
Mikro #45-4 (rezorcyna i hydrochinon).
Mikro #45-5 (rezorcyna i hydrochinon).
Mikro #45-6 (rezorcyna i hydrochinon).