Mikro #10

Tiosiarczan sodu, szybka rekrystalizacja, powiększenie 10x.
Tiosiarczan sodu, szybka rekrystalizacja, powiększenie 10x.
Tiosiarczan sodu, szybka rekrystalizacja, powiększenie 10x.
Tiosiarczan sodu, szybka rekrystalizacja, powiększenie 25x.
Herbata, powiększenie 100x.